Činnosti společnosti

Společnost PBL Technika s.r.o. je rozčleněna do dvou divizí, jejichž prostřednictvím realizuje jednotlivé zakázky. Pro podporu obou divizí je vytvořeno obchodně-ekonomické oddělení, které zabezpečuje veškerou dokladovou a ekonomickou část staveb.

Divize 1 – STAVBA

 • Železniční stavby
  • Nástupiště (prefabrikáty H nebo L; SUDOP; sypané)
  • Přejezdy a přechody (Strail, RoseHill, BRENS, ÚRTŘ)
  • Monolitické konstrukce (rampy, opěrné zdi, apod.)
  • Výstavba technologických objektů
 • Stavební činnosti
  • Hrubá stavba
  • Monolitické konstrukce
  • Zateplování budov
  • Fasády
  • Zdravotnická technika
 • Rekonstrukce bytových jader
 • Stavební a technický dozor
 • Zahradnické činnosti – návrhy a realizace zahrad

 

Divize 2 – ELEKTROTECHNIKA

 • Železniční stavby
  • Sdělovací a zabezpečovací technika (schválený subdodavatel AŽD Praha s.r.o.)
  • Kabelové trasy včetně ukončování a spojkování kabelů, výkopových prací
  • VN a NN rozvody (trafostanice a měnírny, ohřevy výměn, osvětlení, napájení přejezdů)
 • Energetika (VN a NN)
  • Vyvedení výkonu v elektrárnách
  • Trafostanice
  • Ukončování a spojkování kabelů
  • Výroba rozvaděčů
 • Slaboproudé systémy
  • Elektrické zabezpečovací systémy
  • Kamerové systémy
  • Vstupní a docházkové systémy
  • Strukturovaná kabeláž – počítačové sítě
  • Telefonní ústředny (analog/digital)
 • Stavební elektroinstalace
  • Realizace nových rozvodů včetně rozvaděčů a přípojek
  • Rekonstrukce rozvodů
  • Revize rozvodů a spotřebičů
 • Hromosvody
  • Montáž a údržba
  • Revize
 • Automatizace (domácí/průmyslová)
  • Programování PLC
  • Inteligentní systémy pro chytré domy
 • Projektová činnost
  • VN a NN projekty pro realizaci
  • Slaboproudé systémy – EZS, CCTV, SKS, EVS
 • Technický dozor

Obchodně – ekonomické oddělení

 • Příprava a oceňování zakázek
 • Příprava podkladů pro fakturaci
 • Fakturace
 • Ekonomický dohled jednotlivých staveb společnosti
 • Středisko mechanizace – správa vozového a strojového parku
 • Středisko vzdělávání – zajišťuje školení a vzdělávání zaměstnanců