Stavební práce

Zemní práce

 • Inženýrské sítě
 • Výkop základů
 • Terénní úpravy
 • Odvodnění

Stavba RD

 • Základová deska
 • Hrubá stavba
 • ZTI a elektroinstalace
 • Střechy
 • Interiérové a exteriérové práce

Zámkové dlažby

 • Realizace podkladních vrstev
 • Dodání a pokládka zámkové dlažby
 • Opravy zámkových dlažeb

Zahrady

 • Návrhy
 • Terénní úpravy
 • Založení trávníků
 • Výsadba rostlin
 • Automatické závlahy
 • Zahradní jezírka
 • Osvětlení

Železniční dopravní stavby

 • Stavba nástupišť
 • Trubní propustky
 • Technologické objekty

Silniční dopravní stavby

 • Stavba chodníků
 • Výstavba a opravy komunikací
 • Odvodnění komunikací
 • Trubní propustky

Energetika

 • Technologické objekty
 • Trafostanice
 • Kabelovody