Publicita web – projekt EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem „POŘÍZENÍ NOVÉHO STROJE:  PÁSOVÉ RYPADLO S PŘÍSLUŠENSTVÍM“ který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem předkládaného projektu je pořízení nového stroje – pásového rypadla s příslušenstvím pro účely stavebních prací a pokládky zámkové dlažby. Pořízení pásového rypadla s příslušenstvím žadateli umožní snížit množství manuální práce, což se kladně odrazí na rychlosti realizace zakázek.